Badanie psychologiczne


Rozporządzenie MZ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r, poz. 937) określa m.in. wzory orzeczeń psychologicznych, nową metodykę badań a także wysokość opłaty za badanie w zakresie psychologiczne transportu.
§ 4. 1. Zakres badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmuje:
1) wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej;
2) badania narzędziami diagnostycznymi;
3) ocenę i opis osoby badanej pod względem:
a) sprawności intelektualnej i procesów poznawczych,
b) osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej,
c) sprawności psychomotorycznej.
§ 13. Opłata za:
1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł;

2) ponowne badanie psychologiczne przeprowadzane w trybie określonym w art. 84 ust. 2 i 3 ustawy – wynosi 150 zł;

WYMIANA PRAWA JAZDY:
W związku z wprowadzaniem nowej Dyrektywy Unijnej i nowelizacji przepisów ustawy o transporcie drogowym i ruchu drogowym, kierowcy wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy zobowiązani są legitymować się prawem jazdy ze specjalnym wpisem (kodem 95), które potwierdza spełnienie wymagań określonych ustawą i prawo do wykonywania zawodu kierowcy.
Wpis do prawa jazdy odbywa się na wniosek kierowcy poprzez wymianę tego dokumentu, do którego należy dołączyć: - świadectwo kwalifikacji zawodowej
- orzeczenie psychologiczne
- orzeczenie lekarskie


 
   
   


© Horeszko menu: badania kierowców poznań | o nas | misja | badania | aparatura | kontakt
realizacja: strony internetowe nasze badania : badania na broń | badania kierowców | badania pracowników
Nasze oddziały znadziecie Państwo w : Inowrocław, Wągrowiec, Oborniki, Czarnków, Poznań