System Diagnostyki Psychofizjologicznej


Przeprowadzamy:

  • badania psychologiczne z zastosowaniem Polipsychografu®, czyli nowoczesnego urządzenia pozwalającego na monitorowanie i zapisywanie szczegółowych śladów reakcji motorycznych w odniesieniu do koncentracji, podzielności uwagi, zapamiętywania, nabywania nowych informacji oraz tempa i czasu wykonywania zadań. 
  • diagnozę psychologiczną w zakresie sprawności funkcji poznawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (badanie inteligencji ogólnej – ilorazu inteligencji) 
  • diagnozę neuropsychologiczną, której celem jest stwierdzenie czy i w jakim stopniu u danej osoby występują deficyty funkcji poznawczych a także jaki jest zakres i głębokość oraz mechanizm i przypuszczalny związek ze stanem mózgu

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość mailową, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!