badania operatorów maszyn w ruchu


Przeprowadzamy konsultacje psychologiczne niezbędne w postępowaniu lekarskim w zakresie medycyny pracy dla prac wymagających tzw. pełnej sprawności psychoruchowej:

  • “do prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.1996.69.332 z późn. zm.) zaliczyć można: 
  • pracę na stanowisku kierowcy podlegającemu badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, kierowanie tramwajem, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, 
  • pracę na stanowiskach związanych z używaniem pojazdu silnikowego jako narzędzia pracy, niepodlegającą przepisom ustawy o transporcie drogowym (kat. A, B, T prawa jazdy), 
  • pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (np. wózki widłowe) oraz operatora urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1,6 metra (układnic magazynowych, wysokiego składowania), 
  • pracę na stanowisku operatora podnośników, ramp hydraulicznych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1,6 metra, żurawi, dźwigów, suwnic, 
  • pracę na stanowisku operatora ciężkiego sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych (np. operatorzy koparek, spycharek, walców drogowych)” 

ŹRÓDŁO:  Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, 2016
Pełny tekst: http://www.imp.lodz.pl/upload/edukacja/2016/wytyczneIMP.pdf

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość mailową, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!